SEBEOBRANA 

(červen 2016)

Ukázka fotografií z realizace akce sebeobrana.