Ukázky realizací

 Ukázka realizovaných akcích z předešlé práce z oblasti netradiční výroby vystavení v HM a SM po celé ČR včetně instalací a deinstalací ve spolupráci.

Ball

Becher

Pivo

Havana

Jameson

Felix

Wrigley

Ice&Fire

Somat / Silan oil

Nestlé